Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Spirituals

Spirituals

Samma sak som
Föredragen benämning Spirituals
Ingår i system
Genre/form-system https://id.kb.se/term/saogf

SAOGF - Genre och form

Titel SAOGF - Genre och form
Kod saogf
Exakt match
dc:alternative SAOGF
Beskrivning Genre/formtermer kan användas som ett komplement till klassifikation och ämnesord. Verk som kännetecknas av snarlika motiv, teman eller andra innehållsliga faktorer förs till samma genre. För tidskrifter beskriver genrebeteckningen oftast tidskriftens innehållskategori, eller annars dess målgrupp eller typ av utgivare. Samtidigt ingår nästan alltid ett tillägg för tidskriftens form: -tidskrifter, -tidningar eller -press. Form talar om att verket har en särskild form och/eller särskilt syfte. Eftersom det ofta är svårt att skilja form från genre är de sammanförda till samma fasett.
foaf:page {u'@id': u'http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/om/'}
Ingår i dataset {u'@id': u'https://id.kb.se/'}
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare SAB-kod Ijsg. Ändrat 2006-09-07.
Visa som: