Pusselspel • saogf
föredragen benämning
Pusselspel
ingår i system
Del av termsamling
nära match
794.8 • 23/swe
anmärkning om användning
Genre/formterm för datorspel. Spel av typen Tetris. Pusselspel är spel där det, ofta under tidspress, kan gälla att para ihop föremål eller lista ut var ett objekt hör hemma.
Ladda ner
Andra tjänster