Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Personliga%20ber%C3%A4ttelser

Personliga berättelser

Samma sak som
Föredragen benämning Personliga berättelser
Termlista
Termlista https://id.kb.se/term/saogf

SAOGF - Genre och form

Titel SAOGF - Genre och form
Kod saogf
dc:alternative SAOGF
Beskrivning Genre/formtermer kan användas som ett komplement till klassifikation och ämnesord. Verk som kännetecknas av snarlika motiv, teman eller andra innehållsliga faktorer förs till samma genre. För tidskrifter beskriver genrebeteckningen oftast tidskriftens innehållskategori, eller annars dess målgrupp eller typ av utgivare. Samtidigt ingår nästan alltid ett tillägg för tidskriftens form: -tidskrifter, -tidningar eller -press. Form talar om att verket har en särskild form och/eller särskilt syfte. Eftersom det ofta är svårt att skilja form från genre är de sammanförda till samma fasett.
foaf:page {u'@id': u'http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/om/'}
Ingår i dataset {u'@id': u'https://id.kb.se/'}
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm.
  • Anmärkning om användning
    • Används som genre/formterm för ögonvittnesskildringar eller självbiografiska berättelser enbart tillsammans med ämnesord för krig och händelser. Med händelser menas betydande händelser, sådana som kan få ett eget ämnesord. Ofta innehåller dessa också ett årtal. Exempel bland våra ämnesord är Estoniakatastrofen 1994, Diskoteksbranden i Göteborg 1998 och Storstrejken 1909. (SAOGF)
Visa som: