Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Personliga%20ber%C3%A4ttelser

Personliga berättelser

Samma sak som
Föredragen benämning Personliga berättelser
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm.
  • Anmärkning om användning
    • Används som genre/formterm för ögonvittnesskildringar eller självbiografiska berättelser enbart tillsammans med ämnesord för krig och händelser. Med händelser menas betydande händelser, sådana som kan få ett eget ämnesord. Ofta innehåller dessa också ett årtal. Exempel bland våra ämnesord är Estoniakatastrofen 1994, Diskoteksbranden i Göteborg 1998 och Storstrejken 1909. (SAOGF)
Metadata
Visa som: