Multiplayer • saogf
föredragen benämning
Multiplayer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
794.822 • 23/swe
variant
Flerspelarspel
anmärkning om användning
Genre/formterm för datorspel. Spel som kan spelas i flerspelarläge, det vill säga där flera personer kan delta i ett spel samtidigt.
Ladda ner
Andra tjänster