Genre/form

Kulturtidskrifter

Samma sak som
Föredragen benämning Kulturtidskrifter
Ingår i system
Del av termsamling
Relaterad
Anmärkning
 • marc:headingOrSubdivisionTerm
  • Ord och bild,
  • Artes,
  • Chaplin,
  • Clarté,
  • Dans,
  • Hemslöjden,
  • Häften för kritiska studier,
  • Judisk krönika,
  • Teatertidningen.
  Anmärkning om användning
  • I snäv bemärkelse tidskrifter inom ämnesområdena vetenskap, litteratur och religion. Ofta avses också tidskrifter som behandlar politiska, sociala eller ekonomiska samhällsfrågor. Hit även tidskrifter om konst, film, teater etc. Exempel:
Metadata