Interlinjär översättning • saogf
föredragen benämning
Interlinjär översättning
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Interlinear translations • lcsh
anmärkning om användning
Genre/formterm som används för att beskriva mellanradiga översättningar av religiösa verk.
Ladda ner
Andra tjänster