Fightingspel • saogf
föredragen benämning
Fightingspel
ingår i system
Del av termsamling
nära match
794.822 • 23/swe
anmärkning om användning
Genre/formterm för datorspel. Fightingspel handlar i princip aldrig om skjutvapen, istället är det framför allt spelfigurens kropp som utgör vapnet.
Ladda ner
Andra tjänster