Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Ensembler%20med%20historiska%20instrument

Ensembler med historiska instrument

Samma sak som
Föredragen benämning Ensembler med historiska instrument
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm för musik
  • Anmärkning om användning
    • Hit även nyskriven musik för sådana ensembler. Hit verk med ospecificerad besättning eller för likställda instrument av olika art (t ex broken consort). Hit även i notbilden enstämmig musik för sådana instrument. Hit även verk med vokala inslag.
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • tidigare: Ensembler (med historiska instrument). Ändrat KKS 2000:1
Visa som: