Genre/form

Bibliografiska tidskrifter

Samma sak som
Föredragen benämning Bibliografiska tidskrifter
Ingår i system
Del av termsamling
Variant
Anmärkning om användning
  • Genre/formterm för bibliografin över de svenska 1900-talstidskrifterna, Nya Lundstedt - tidskrifter (NLT).
  • Genre/formterm för periodika.
  • Bibliografi som utkommer i tidskriftsform. Exempel: Bygglitteratur. (NLT)
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare Bibliografier. Ändrad 2021-10-28.
Metadata