Genre/form

Befolkningsstatistik

Samma sak som
Föredragen benämning Befolkningsstatistik
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Denna term används som genre/formterm för officiella handlingar som redovisar födelsetal, dödstal, äktenskap, skilsmässor och andra händelser i livet. Officiella folkräkningar för ett geografiskt område eller en etnisk grupp, även med data om ekonomiska och sociala villkor, får termen Census (statistik).
Metadata