Genre/form

Barytonhorn

Samma sak som
Föredragen benämning Barytonhorn
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Bredare match
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Enl. Grove är '[t]he name “baritone horn” [...] commonly applied indifferently to the baritone saxhorn and the euphonium in the USA". Både LCSH och Dewey skiljer dock mellan "äkta" barytonhorn och euphonium: 788.974 Tenor horns "[i]ncluding B-flat horns (also called baritones in United Kingdom and Germany)" samt 788.975 Euphoniums and baritones (American)
  • Genre/formterm för musik
Metadata