Genre/form

Barntidningar

Samma sak som
Föredragen benämning Barntidningar
Ingår i system
Del av termsamling
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Genre/formterm för bibliografin över de svenska 1900-talstidskrifterna, Nya Lundstedt - tidskrifter (NLT).
  • Genre/formterm för periodika.
  • Tidskrifter som främst vänder sig till barn. Exempel: Kamratposten. (NLT)
Metadata