föredragen benämning
Barnspel
ingår i system
Del av termsamling
nära match
794.8083 • 23/swe
anmärkning om användning
Genre/formterm för datorspel. Som som riktar sig till barn och är anpassade till en nivå som barn ska klara av själva.
Ladda ner
Andra tjänster