Ballader (vokalmusik) • saogf
föredragen benämning
Ballader (vokalmusik)
ingår i system
Del av termsamling
nära match
782.43 • 23/swe
bredare match
Xqfd • kssb
Yqfd • kssb
variant
Ballader--konstmusik
anmärkning om användning
Genre/formterm för musik
Ladda ner
Andra tjänster