Genre/form

Artikeldatabaser

Samma sak som
Föredragen benämning Artikeldatabaser
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Variant
Anmärkning om användning
  • Genre/formterm.
  • En databas innehållande ett sökbart index till artiklar i en eller flera periodiska skrifter eller databas innehållande ett sökbart index och artiklar sökbara och tillgängliga i fulltext för en eller flera periodiska skrifter. Exempel: Artikelsök (referensdatabas) ; Academic Search (Ebsco) (referens- och fulltextdatabas) ; JSTOR, (fulltextdatabas).
Metadata