Genre/form

Annonstidningar

Samma sak som
Föredragen benämning Annonstidningar
Ingår i system
Del av termsamling
Anmärkning om användning
  • Genre/formterm för bibliografin över de svenska 1900-talstidskrifterna, Nya Lundstedt - tidskrifter (NLT).
  • Genre/formterm för periodika.
  • Tidskrifter som huvudsakligen innehåller köp-och-säljannonser, främst från och till privatpersoner, eller platsannonser, kontaktannonser o.d. Exempel: Gula Tidningen. (NLT)
Metadata