Genre/form

Actionfilmer

Samma sak som
Föredragen benämning Actionfilmer
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Genre/formterm för rörlig bild. Filmer där actionelement dominerar och utgör största delen av filmens komposition. Action som genre är tänkt att föra samman filmer vars innehåll tenderar att framhäva snabb action såsom biljakter, explosioner, skjutande och våldsamma slagsmål.
Metadata