Genre/form

Äventyrsspel

Samma sak som
Föredragen benämning Äventyrsspel
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm för datorspel. Några av de kännetecknande detaljerna i äventyrsspel är utforskandet av nya miljöer och en handling som lotsar spelaren framåt. Spelfiguren ställs ofta inför problem som ska lösas. Nödvändig information kan samlas in genom att prata med andra spelfigurer som är styrda av spelet eller genom att leta upp vissa föremål. På det viset har äventyrsspel en del drag gemensamma med rollspel men tonvikten ligger däremot inte på strider eller att utveckla spelfigurens egenskaper.
Metadata