Yrkeshögskolor

Samma sak som
Föredragen etikett
Yrkeshögskolor
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
333929
Beskrivningens skapelsedatum
2010-03-31T11:17:43+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
marc:subjectSubdivision
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Relaterad
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    Myndigheten för yrkeshögskolan http://www.yhmyndigheten.se/