Vetenskap--metodik • sao
Sammansatt term
föredragen benämning
Vetenskap--metodik
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Methodology • lcsh
bredare match
Dd • kssb
variant
Metodlära
Vetenskaplig metodlära
anmärkning om användning
Se även resp vetenskap vanl med tillägg :dd, t ex historia K:dd. Se även underindelningen - metodik under allmänna ämnesord.
Termkomponenter
Vetenskap
metodik
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare Vetenskaplig metodlära. Ändrat 2004-08-19.
Ladda ner
Andra tjänster