URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Versaler
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Capitalization • lcsh
bredare match
F.07 • kssb
anmärkning om användning
Även underindelning under språk. Se riktlinjerna
Ladda ner
Andra tjänster