Vapenstillestånd • sao
föredragen benämning
Vapenstillestånd
ingår i system
Del av termsamling
bredare
nära match
Armistices • lcsh
bredare match
K • kssb
Obb • kssb
variant
Eldupphör
Krigsslut
Vapenvila
anmärkning om användning
- freds- och nedrustningsfrågor Obb, - historia K.
Ladda ner
Andra tjänster