Världsåskådning

Samma sak som
Föredragen etikett
Världsåskådning
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Livsåskådning
  • Uppfattning av världen
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
162843
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:54:09+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-19T11:22:00.284+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • - religion C, - filosofi D
Systemnummer
  • (sao)45586