Ugandier

Samma sak som
Föredragen etikett
Ugandier
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
359081
Beskrivningens skapelsedatum
2012-12-21T15:53:15+01:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
marc:subjectSubdivision
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om ugandier utanför Uganda. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om ugandier i Uganda används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med Uganda.
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NEO 2012-12-04.