Tyst kunskap

Samma sak som
Föredragen etikett
Tyst kunskap
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Tyst kunnande
  • Förtrogenhetskunskap
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
161880
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:52:33+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2010-04-13.
Systemnummer
  • (sao)44305