Typ 2-diabetes • sao
föredragen benämning
Typ 2-diabetes
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Non-insulin-dependent diabetes • lcsh
bredare match
Veod • kssb
variant
Diabetes mellitus, icke-insulinberoende
Diabetes typ 2
Icke-insulinberoende diabetes
MODY
NIDDM
Åldersdiabetes
Ladda ner
Andra tjänster