Transkribering • sao
föredragen benämning
Transkribering
ingår i system
Del av termsamling
nära match
411 • 23/swe
Transcription • lcsh
bredare match
F.074 • kssb
anmärkning om användning
se även resp språk med tillägg .074, t ex kinesiska Fva.074.
Ladda ner
Andra tjänster