Tinget i sig

Samma sak som
Föredragen etikett
Tinget i sig
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Ding an sich
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
172719
Beskrivningens skapelsedatum
2002-09-19T18:10:40+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • - kunskapsteori Ddb, - verklighetsuppfattningar Dj.
Systemnummer
  • (sao)56431