Tangentinstrument

Samma sak som
Föredragen etikett
Tangentinstrument
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Klaverinstrument
  • Klaver
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
158786
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:48:11+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Ersätter
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    musao
Systemnummer
  • (sao)40249