Symaskiner

Samma sak som
Föredragen etikett
Symaskiner
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
163531
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:55:02+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-12T09:38:21.25+02:00
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)48022