Sverige • sao
Geografiskt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Sverige
ingår i system
nära match
485 • 23/swe
948.5 • 23/swe
bredare match
Kc • kssb • 7
Nc • kssb • 7
variant
Konungariket Sverige
anmärkning om användning
För verk om landets historia läggs geografiskt ämnesord och det allmänna ämnesordet Historia.
Särsk orter se resp landskap med tillägg z, t ex Blekinge Ncbcz.
marc:hasAddedEntryGeographicName
Sweden
Sweden • History
Ladda ner
Andra tjänster