Stress

Samma sak som
Föredragen etikett
Stress
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
164406
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:56:11+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-19T09:59:52.905+02:00
Smalare
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)49349