Statistisk inferens • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Statistisk inferens
ingår i system
Del av termsamling
nära match
519.54 • 23/swe
Mathematical statistics • lcsh
Probabilities • lcsh
bredare match
Thid • kssb • 8
variant
Inferens
Ladda ner
Andra tjänster