Statistiker • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Statistiker
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Statisticians • lcsh
bredare match
Lz • kssb • 7
Oi • kssb • 7
anmärkning om användning
Särsk Lz.
Ladda ner
Andra tjänster