Språk och känslor

Samma sak som
Föredragen etikett
Språk och känslor
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Känslor och språk
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
403258
Beskrivningens skapelsedatum
2017-06-19T15:42:17.063+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:17.063+02:00
Relaterad