föredragen benämning
Språk
ingår i system
nära match
Language and languages • lcsh
bredare match
F • kssb
anmärkning om användning
Används för allmänna verk om de språk som talas av gruppen. Används inte för ett enskilt språk eller för språkgrupper för vilka det finns etablerade ämnesord, t ex Slaviska språk. LCSH:s scopenote: Here are entered works on language in general, works on the origin and history of language, and surveys of languages. Works dealing with the scientific study of human speech, including phonetics, phonemics, morphology and syntax, are entered under Linguistics.
Ladda ner
Andra tjänster