Sorg

Samma sak som
Föredragen etikett
Sorg
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
166345
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:59:04+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • - människan inför döden Dokc, - psykologi Dodf, - etik Dg.
Systemnummer
  • (sao)51940