Somalier

Samma sak som
Föredragen etikett
Somalier
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
234187
Beskrivningens skapelsedatum
2004-03-17T16:56:29+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-04T10:47:23.607+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om somalier utanför Somalia. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om somalier i Somalia används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med det geografiska ämnesordet Somalia.