Soldater • sao
Allmänt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Soldater
ingår i system
nära match
355.0092 • 23/swe
Soldiers • lcsh
bredare match
Lz • kssb
S.03 • kssb
variant
Krigare
anmärkning om användning
Särsk Lz.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare endast SAB-kod S.03. Ändrat 2003-04-10.
Ladda ner
Andra tjänster