Skriftställare • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Skriftställare
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Litterateurs • lcsh
bredare match
G • kssb • 7
Lz • kssb • 7
variant
Litteratörer
Skribenter
anmärkning om användning
"person som ... skriver eller publicerar (eller översätter) skrifter eller artiklar i tidskrifter o. d.; ...numera företrädesvis om icke (enbart) skönlitterär författare" (SAOB). Använd i första hand mer specifika termer som Författare, Journalister etc.
Särsk Lz.
Ladda ner
Andra tjänster