Skinnbaggar

Samma sak som
Föredragen etikett
Skinnbaggar
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Heteroptera
  • Stinkflyn
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
165587
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:58:06+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T09:34:05.476+02:00
Smalare
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE 2009-03-24.
Systemnummer
  • (sao)50882