Skam

Samma sak som
Föredragen etikett
Skam
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Skamkänslor
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
165495
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:58:00+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare Skamkänslor. Ändrat 2016-02-09.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)50756