Samarbete

Samma sak som
Föredragen etikett
Samarbete
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Samarbetsfrågor
  • Samverkan
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
164611
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:56:26+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare även Samarbetsfrågor. Ändrat 2003-11-20.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-03T13:44:35.177+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • - arbetspsykologi Doka, - socialpsykologi Oaa, - personaladministration Qbfd.
Systemnummer
  • (sao)49605