Rumäner

Samma sak som
Föredragen etikett
Rumäner
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
233771
Beskrivningens skapelsedatum
2004-03-10T16:14:51+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-03T14:11:38.064+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om rumäner utanför Rumänien. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om rumäner i Rumänien används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med det geografiska ämnesordet Rumänien.