Ruiner • sao
Allmänt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Ruiner
ingår i system
nära match
720 • 23/swe
910 • 23/swe
Ruined buildings • lcsh
bredare match
Ic • kssb • 8
J • kssb • 8
variant
Byggnadsruiner
Kyrkoruiner
anmärkning om användning
- arkitektur Ic, - arkeologi J.
Ladda ner
Andra tjänster