Allmänt ämnesord

Romaner

Samma sak som
Föredragen benämning Romaner
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Anmärkning om användning
  • Se även resp litteraturhistoria med tillägg .01, t ex svensk Gc.01. För genren i sig se H.01 och resp skönlitteratur med tillägg .01, t ex svensk Hc.01.
  • Se även ämnesord för resp litteraturs romaner, t.ex. Svenska romaner.
Metadata
Smalare