Riskor

Samma sak som
Föredragen etikett
Riskor
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Lactarius
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
158204
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:47:26+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:24.636+02:00
Systemnummer
  • (sao)39481