Riskkommunikation

Samma sak som
Föredragen etikett
Riskkommunikation
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Kommunikation av riskinformation
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
173583
Beskrivningens skapelsedatum
2002-10-29T15:04:25+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • "hur information kring risker förmedlas, företrädesvis mellan myndigheter och allmänhet" (T: Jonsson, Beslutsfattandets problematik)