Resehandböcker

Samma sak som
Föredragen etikett
Resehandböcker
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Reselitteratur
  • Turisthandböcker
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
158046
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:47:14+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-17T11:08:49.713+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Se även resp land med tillägg .08, t ex Sverige Nc.08.
  • Se även genre/formtermen Guideböcker.
Systemnummer
  • (sao)39261