Reklam--psykologiska aspekter • sao
Sammansatt term
föredragen benämning
Reklam--psykologiska aspekter
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Advertising • lcsh
bredare match
Qbm • kssb
variant
Reklampsykologi
Termkomponenter
Reklam
psykologiska aspekter
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare Reklampsykologi. Ändrat 2006-10-12.
Ladda ner
Andra tjänster